Usługi

.Business woman working in finance and accounting Analyze financial budget in the office

Świadczymy usługi w zakresie:

 1. Księgowości
  • Księgi Rachunkowe
  • Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów
  • Ewidencje ryczałtów
  • Rejestry VAT
  • Ewidencje środków trwałych
  • Ewidencje wyposażenia
  • Księgowość materiałowa i rozliczanie remanentów.
 2. Obsługi kadrowej, płacowej i rozliczeń z ZUS
     sporządzamy:
  • Umowy o pracę
  • Wystawiamy świadectwa pracy i inne zaświadczenia wynikające z zatrudnienia
  • Wyliczamy zasiłki chorobowe w oparciu o zwolnienia lekarskie oraz karty wynagrodzeń i listy płac
  • Informacje roczne o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Zeznania podatkowe różne dla właścicieli firm i pracowników
  • Zgłoszenia do ZUS-u
  • Deklaracje rozliczeniowe z ZUS-em, które przekazywane są elektronicznie
  • Raporty imienne dla potrzeb ZUS i pracowników
 3. Doradztwa z zakresu rachunkowości, finansów i podatków
 4. Archiwizacji dokumentów i ich przechowywania. Archiwizacji elektronicznej zapisów komputerowych.
 5. Innych opracowań:
  • Biznes-plany
  • Wnioski kredytowe
  • Opinie
  • Analizy ekonomiczne
  • Inne usługi biurowe
 6. Pozostałych usług biurowych.

Ceny za nasze usługi ustalane są indywidualnie z każdym klientem i uzależnione są od wielkości firmy i złożoności spraw, a w szczególności od ilości dokumentów i sporządzanych ewidencji.

Wyjściowa cena minimalna za prowadzenie:

 • Ksiąg rachunkowych 1 000 PLN + VAT
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów 300 PLN + VAT
 • Ewidencja ryczałtu 200 PLN + VAT

Na podstawie powyższych ewidencji sporządzamy obowiązujące deklaracje dla Urzędów Skarbowych (VAT-y, PIT-y, CIT-y i POG-i) oraz sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Ministerstwa Finansów.

Wyprowadzamy zaległości. Weryfikujemy ewidencje prowadzone przez inne firmy i własne księgowości.