FRAMA - BIURO RACHUNKOWE F.A.M. CYLIŃSCY

02-830 WARSZAWA GAWOTA 2B

TEL: (0 - 22) 816 62 96 ~ 98

FAX: (0 - 22) 644 98 33

E-MAIL: biuro@frama.pl

Świadczymy usługi w zakresie:

 1. Księgowości
  • Księgi Rachunkowe
  • Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów
  • Ewidencje ryczałtów
  • Rejestry VAT
  • Ewidencje środków trwałych
  • Ewidencje wyposażenia
  • Księgowość materiałowa i rozliczanie remanentów.
 2. Obsługi kadrowej, płacowej i rozliczeń z ZUS
     sporządzamy:
  • Umowy o pracę
  • Wystawiamy świadectwa pracy i inne zaświadczenia wynikające z zatrudnienia
  • Wyliczamy zasiłki chorobowe w oparciu o zwolnienia lekarskie oraz karty wynagrodzeń i listy płac
  • Informacje roczne o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Zeznania podatkowe różne dla właścicieli firm i pracowników
  • Zgłoszenia do ZUS-u
  • Deklaracje rozliczeniowe z ZUS-em, które przekazywane są elektronicznie
  • Raporty imienne dla potrzeb ZUS i pracowników
 3. Organizacji służb finansowych i kontroli wewnętrznej
  • Instrukcje kontroli wewnętrznej
  • Instrukcje obiegu dokumentów magazynowych, finansowych i personalnych
  • Plany kont i komentarze dostosowane do potrzeb branży i kierownictwa
  • Zakresy obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników
 4. Doradztwa z zakresu rachunkowości, finansów i podatków
 5. Archiwizacji dokumentów i ich przechowywania. Archiwizacji elektronicznej zapisów komputerowych.
 6. Innych opracowań:
  • Biznes-plany
  • Wnioski kredytowe
  • Opinie
  • Analizy ekonomiczne
  • Inne usługi biurowe
 7. Pozostałych usług biurowych.

Ceny za nasze usługi ustalane są indywidualnie z każdym klientem i uzależnione są od wielkości firmy i złożoności spraw, a w szczególności od ilości dokumentów i sporządzanych ewidencji.

Wyjściowa cena minimalna za prowadzenie:

Na podstawie powyższych ewidencji sporządzamy obowiązujące deklaracje dla Urzędów Skarbowych (VAT-y, PIT-y, CIT-y i POG-i) oraz sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Ministerstwa Finansów.

Chętnie wyprowadzamy zaległości. Weryfikujemy ewidencje prowadzone przez inne firmy i własne księgowości.